Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Krompir crveni
10000.0
kg
Ćosić Goran Užice 11/10/2018
Kukuruz u klipu
1000.0
kg
Ilić Radmila Negotin 11/10/2018
Lucerka seno u balama
2000.0
kom
Marmazaković Perislav Bor 11/10/2018
Pšenica novi rod
4.0
t
Marmazaković Perislav Bor 11/10/2018
Kukuruz novi rod, okrunjen, veštački sušen
8.0
t
Marmazaković Perislav Bor 11/10/2018
Tovljenici >120kg
5.0
kom
Gavrilović Saša Despotovac 11/10/2018
Tovljenici >120kg
3.0
grlo
Antić Golub Despotovac 11/10/2018
Kukuruz u klipu
15.0
t
Stojanović Branislava Kladovo 11/10/2018
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
60000.0
kg
Marinković Boban Ražanj 11/10/2018
Ovca
20.0
grlo
Kalabić Milivoje Loznica 11/10/2018
Jabuka ostale
1000.0
kg
Đurić Tomislav Zubin Potok 11/10/2018
Ovnovi za priplod
5.0
grlo
Kalabić Milivoje Loznica 11/10/2018
Krompir beli
5.0
t
Lazarević Ljubiša Zubin Potok 11/10/2018
Jagnjad
30.0
grlo
Kalabić Milivoje Loznica 11/10/2018
Bikovi SM >500kg
1.0
grlo
Ristić Dragiša Zubin Potok 11/10/2018
Tovljenici 80-120kg
10.0
grlo
Ristić Dragiša Zubin Potok 11/10/2018
Tovljenici >120kg
4.0
grlo
Ristić Dragiša Zubin Potok 11/10/2018
Prasad 16-25kg
28.0
grlo
Ristić Dragiša Zubin Potok 11/10/2018
Krompir crveni
1.0
t
Slobodan Petrušić Bogatić 10/10/2018
Bikovi SM >500kg
100.0
t
Darko Jezdimirović Šabac 10/10/2018