Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Paprika ostala
1000.0
kg
Stošić Ljubiša Žitorađa 24/09/2018
Paprika ostala
1500.0
kg
Mihajlović Saša Žitorađa 24/09/2018
Paprika ostala
2.0
t
Mihajlović Nebojša Žitorađa 24/09/2018
Prasad 16-25kg
11.0
grlo
Mihajlović Srećko Leposavić 24/09/2018
Šilježad
5.0
grlo
Stojković Slaviša Kruševac 24/09/2018
Kupus
800.0
kg
Dragana Radić Velika Plana 24/09/2018
Suncokret zrno
700.0
kg
Dragan Čolaković Velika Plana 24/09/2018
Luk crni
15.0
t
Milosavljević Žarko Novi Pazar 24/09/2018
Krompir beli
10.0
t
Milosavljević Žarko Novi Pazar 24/09/2018
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Bondžulić Milojko Užice 24/09/2018
Jabuka Greni Smit
3.0
t
Radulović Andrija Arilje 24/09/2018
Jabuka Ajdared
5.0
t
Miladin Krstić Požega 24/09/2018
Jagnjad
5.0
grlo
Marić Jovan Loznica 24/09/2018
Paprika ostala
1.0
t
Dimitrijević Dragica Užice 24/09/2018
Paradajz sve sorte
200.0
kg
Dragačevac Milivoje Užice 24/09/2018
Lucerka seno u balama
1500.0
bala 12-25kg
Radovanović Dragiša Kraljevo 22/09/2018
Jabuka Greni Smit
3000.0
kg
Dragan Mladenović Loznica 21/09/2018
Krompir crveni
3500.0
kg
Čolić Milutin Loznica 21/09/2018
Krompir crveni
5000.0
kg
Stanimirović Zoran Krupanj 21/09/2018
Jabuka ostale
10000.0
kg
Filipović Boško Loznica 21/09/2018