Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Kukuruz u klipu
1000.0
kg
Đekić Milica Kragujevac 17/04/2019
Junad >480kg
4.0
grlo
Stevanović Saša Paraćin 17/04/2019
Prasad 16-25kg
15.0
grlo
Đekić Miodrag Kragujevac 17/04/2019
Prasad 16-25kg
20.0
grlo
Milojković Milan Kragujevac 17/04/2019
Jagnjad
20.0
grlo
Marjanović Miloš Kragujevac 17/04/2019
Borovnica
100.0
kg
Curić Samir Novi Pazar 17/04/2019
Heljda
500.0
kg
Isović Jasmina Sjenica 17/04/2019
Telad SM 80-160kg
1.0
grlo
Kolašinac Redžep Novi Pazar 17/04/2019
Krave za klanje SM
1.0
grlo
Grbović Rajko Sjenica 17/04/2019
Krompir beli
1.0
t
Ibrović Safet Sjenica 17/04/2019
Jagnjad
25.0
grlo
Caković Muzafer Tutin 17/04/2019
Jabuka Ajdared
2.0
t
Dragoljub Milojević Smederevo 17/04/2019
Paradajz sve sorte
2000.0
kom
Ratković Gordana Topola 17/04/2019
Blitva
10000.0
kom
Ivan djordjević Rača 17/04/2019
Blitva
10000.0
kom
Ivan djordjević Rača 17/04/2019
Blitva
10000.0
kom
Ivan djordjević Rača 17/04/2019
Blitva
10000.0
kom
Ivan djordjević Rača 17/04/2019
Blitva
10000.0
kom
Ivan djordjević Rača 17/04/2019
Blitva
10000.0
kom
Ivan djordjević Rača 17/04/2019
Blitva
10000.0
kom
Ivan djordjević Rača 17/04/2019