Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen Foto
Junad >480kg
5.0
grlo
Saša Đurđević Smederevska Palanka 18/10/2018
Jagnjad
12.0
grlo
Rajko Poznanović Valjevo 18/10/2018
Jabuka Ajdared
10.0
t
Marković Dragan Trstenik 18/10/2018
Jabuka Delišes zlatni
10.0
t
Marisavljević Dragan Trstenik 18/10/2018
Jabuka Greni Smit
4.0
t
Jovanović Ivan Trstenik 18/10/2018
Jabuka Melrouz
1.0
t
Latifović Hajro Novi Pazar 18/10/2018
Dunja
5.0
t
Josijević Dušan Jagodina 18/10/2018
Lucerka seno u balama
200.0
bala 12-25kg
Radić Vladimir Loznica 18/10/2018 Lucerka seno u balama -200 komada težine 15 kg, cena 300,00/bala
Ovnovi za priplod
1.0
grlo
Mirković Milan Čačak 18/10/2018
Jabuka Delišes zlatni
3.0
t
Radojko Rosić Požega 18/10/2018
Jabuka Ajdared
5.0
t
Milutin Krstonić Požega 18/10/2018
Jabuka Ajdared
10.0
t
Radovan Perović Užice 18/10/2018
Jabuka Ajdared
10.0
t
Rakić Vladimir Užice 18/10/2018
Jabuka Greni Smit
10.0
t
Milan Golubović Požega 18/10/2018
Jabuka Ajdared
10000.0
kg
Krstić Miladin Požega 18/10/2018
Jabuka Greni Smit
50.0
t
Savić Zoran Aranđelovac 17/10/2018
Jabuka Ajdared
50.0
t
Savić Zoran Aranđelovac 17/10/2018
Jabuka Delišes zlatni
50.0
t
Savić Zoran Aranđelovac 17/10/2018
Jabuka ostale
50.0
t
Momčilo Vasiljević Topola 17/10/2018
Jabuka Delišes zlatni
50.0
t
Momčilo Vasiljević Topola 17/10/2018