Junad >480kg

Redni broj ponude: 
20806
Ponuđač: 
Momčilo Živanović
Količina: 
3.0 kom
Klasa: 
Prva klasa
Preostalo vreme: 30%
25/08/2017 (ističe za 4 dana)

Proizvođač nudi 3 tovna juneta na prodaju, prosečne težine 550 kg.