Požarevac

Lucerka seno u balama

Redni broj ponude: 
23231
Ponuđač: 
Milenković Novica
Količina: 
300.0 bala 12-25kg
Preostalo vreme: 2%
14/12/2017 (5 hours)

Kukuruz okrunjen, prirodno sušen

Redni broj ponude: 
23229
Ponuđač: 
Milenković Novica
Količina: 
5.0 t
Preostalo vreme: 2%
14/12/2017 (5 hours)

Kukuruz okrunjen, prirodno sušen

Redni broj ponude: 
23227
Ponuđač: 
Stojanović Snežana
Količina: 
10.0 t
Preostalo vreme: 2%
14/12/2017 (5 hours)

Kukuruz okrunjen, prirodno sušen

Redni broj ponude: 
23226
Ponuđač: 
Andrejić Boban
Količina: 
15.0 t
Preostalo vreme: 2%
14/12/2017 (5 hours)