R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
141 Lazarević Janko Dokmir 063-346-559 Voćarstvo Ponuda
142 Branislav Tomić Seone 0641898810 Povrtarstvo Ponuda
143 Mladenović Bane Ponor 0641337290 Ratarstvo Ponuda
144 Stanojević Mijodrag Oparić 035722569 Voćarstvo Ponuda
145 Simonović Radiša Duboka 0358265000 Ponuda
146 Marko Simić Krivaja Krivaja, bb 064/5029022 Stočarstvo Ponuda
147 Šobić Dragan Belotić 0611158118 Stočarstvo Ponuda
148 Aca Vujić Dublje 0652440022 Stočarstvo Ponuda
149 Levićanin Vujadin Velika Drenova 0642334653 Povrtarstvo Ponuda
150 Jovanović Saša Selo Mladenovac Slavko Manojlovića 93 062-532155 Stočarstvo Ponuda
151 Radosavljević Miodrag Selo Mladenovac Milorada Petrovića br.6 062-532155 Stočarstvo Ponuda
152 Milenković Života Gornja Stražava 0628933250 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
153 Šabanović Safet Kamešnica Kamešnica bb 0643303353 Stočarstvo Ponuda
154 Mijailović Miloje Štitar 0645920400 Povrtarstvo Ponuda
155 Miletić Aleksandar Poljna 062229370 Voćarstvo Ponuda
156 Aničić Dragorad Prnjavor Prnjavor 0604803177 Stočarstvo Ponuda
157 Janošević Ljubiša Valakonje 0693031011 Ponuda
158 Petrović Milorad Veliko Selo 0645064534 Povrtarstvo Ponuda
159 Dobrica Gajčić Dražanj 11430 0643110231 Voćarstvo Ponuda
160 Stevanović Vladan Suvodol 11431 Kolari-Suvodol 0641224666 Voćarstvo Ponuda