R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
10501 Milojević Dragoslav Kavadar Kavadar 0638752082 Povrtarstvo Ponuda
10502 Živanović Dragan Trnava Trnava 0358229186 Stočarstvo Ponuda
10503 Đurđević Milovan Vranovac Vranovac 035260089 Ratarstvo Ponuda
10504 SR ''Kalem loza 007'' Konjuh Konjuh 37254 0638062630
037875007
Voćarstvo Ponuda
10505 Adamović Zorica Konjuh Konjuh 37254 0631628923
037875007
Voćarstvo Ponuda
10506 Simić Nenad Čučuge Čučuge 014489002 Stočarstvo Ponuda
10507 Dragan Petrović Donji Stupanj 0693273200 Povrtarstvo Ponuda
10508 Jelić Zoran Miokovci Miokovci 0643420677 Voćarstvo Ponuda
10509 Dragićević Velimir Vapa 32223 Vapa 0325484667 Ratarstvo Ponuda
10510 Đorđe Matić Laćisled 037762005 Povrtarstvo Ponuda
10511 Ljubinka Karajović 037762080 Povrtarstvo Ponuda
10512 Žilović Rajko Lipovac Lipovac 32315 Vraćevšnica 0600733378 Voćarstvo Ponuda
10513 Cogoljević Radiša Guberevci Guberevci 0638398199 Voćarstvo Ponuda
10514 Slavica Đurović Pirot Jevrejska 4/3 010313600 Voćarstvo Ponuda
10515 Rade Simić Konjuh 0628726681 Povrtarstvo Ponuda
10516 Milosavljević Jovan Prilužje 38213 Prilužje 028467266 Ponuda
10517 Živoslava Bojić Velika Krsna Ratarska 9 0658215205
0118215205
Voćarstvo Ponuda
10518 Jordan Živanović Barzilovica 0648445090
0118186063
Voćarstvo Ponuda
10519 Dobrosav Pajić Veliki Borak Sime Markovića 73a 064169277
0118354242
Voćarstvo Ponuda
10520 Mićić Zoran gunjaci Gunjaci 0652981112 Stočarstvo Ponuda