R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
101 Aleksandar Šestok Selačka 0638277495 Voćarstvo Ponuda
102 Milan Milošević Ponor 0616122197 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
103 Petrović Bojan Grljan 23. Divizije br.23 063/421468
019/468238
Stočarstvo Ponuda
104 Stakić Rada Tomanj 0645420904 Stočarstvo Ponuda
105 Janačković Branislav Gnjilan Gnjilan 0691926087 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
106 Ilić Radomir Petlovača 015273075 Stočarstvo Ponuda
107 Marić Marko Štitar 0658668000 Stočarstvo Ponuda
108 Brajić Dragutin Slepčević 0642580806 Stočarstvo Ponuda
109 Radosavljević Časlav Tvrđan Leposavić mesto Tvrđan 38218 0637133787
02883198
Povrtarstvo Ponuda
110 Jevtić Goran Grabovac Zvečan mesto Grabovac 38227 0631775653 Voćarstvo Ponuda
111 Đurović Miljojko Donji Jasenovik Zubin Potok mesto Donji Jasenovik 38228 028460672 Stočarstvo Ponuda
112 Marković Jovica Kamenica Leposavić mesto Kamenica 38217 Sočanica 02886635 Povrtarstvo Ponuda
113 Krstić Dragan Donja Borina 0643350666 Stočarstvo Ponuda
114 Savić Mihajlo Leposavić Leposavić 38218 Leposavić 0644812841
02885144
Stočarstvo Ponuda
115 Trajković Milorad s.Vrtogoš s.Vrtogoš 0612909388
/
Voćarstvo Ponuda
116 Jaćimović Gordana s. Vrtogoš s.Vrtogoš 0600445459
017445459
Voćarstvo Ponuda
117 Jovanović Jovica S. Vrtogoš s. Vrtogoš 0637033237
017445432
Voćarstvo Ponuda
118 Stojanović Svetolik Dragan Donja Borina 0157796569 Stočarstvo Ponuda
119 Petrović Petronije Donja Borina 0649210039 Stočarstvo Ponuda
120 Stevanović Branivoj Pomijača 0642528391 Stočarstvo Ponuda