R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
81 Antonić Zoran Glušci Glušci 0611838814 Voćarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
82 Vujković Predrag Culjković Culjković 0659650430 Voćarstvo Ponuda
83 Krstić Ilija Tabanović Tabanović 0644372142 Voćarstvo Ponuda
84 Gorčević Senad Novi Pazar Skojevska 13 0642047327 Stočarstvo Ponuda
85 Nikolić Radovan Zdravinje Zdravinje 0653500171 Ponuda
86 Milojević Milomir Veliki Šiljegovac Veliki Šiljegovac 0636894402 Stočarstvo Ponuda
87 Smiljković Radomir Kaonik Kaonik 063602895 Stočarstvo Ponuda
88 Borko Mitrović Paune Paune 0641636791 Stočarstvo Ponuda
89 Zoran Milićević Vrtiglav Vrtiglav 063 8563295 Stočarstvo Ponuda
90 Đurđević Snežana Velika Krsna 0641932062 Stočarstvo Ponuda
91 Bojić Sanja Mala Moštanica 0644310460 Voćarstvo Ponuda
92 Sremčević Marko Grabovac 0646775675 Povrtarstvo Ponuda
93 Vilotić Marko Grabovac 066/9529889 Povrtarstvo Ponuda
94 Bjelica Radojka Jovine livade 0604743063 Stočarstvo Ponuda
95 Obradović Miroslav Prokuplje 027322806 Ratarstvo Ponuda
96 Ibrahimović Samir Cvijetnje Cvijetnje bb 0638311885 Ponuda
97 Fejzović Naser Slatina Slatina bb 0631061170 Stočarstvo Ponuda
98 Savić Milan Kaševar 0642924517 Voćarstvo Ponuda
99 Jovićević Stanimir Prokuplje 027333882 Stočarstvo Ponuda
100 Tripković Mihailo Sjenica Jezdimira Lovića bb 063611514
020611514
Stočarstvo Ponuda