R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
41 Ganić Dušica Lukovo 0693236299 Ponuda
42 Ivković Ljiljana Valakonje 0604650488 Ponuda
43 Petrović Miodrag Velika Ivanča Gorička 9 0642006886 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
44 Stojanović Banislav S. Bogojevce 064 / 419 - 9430
016 / 732 - 058
Povrtarstvo Ponuda
45 Šekularac Desimir Čedovo Čedovo bb 063682826 Stočarstvo Ponuda
46 Lazarević Svetlana Belušić Belušić 069713177 Stočarstvo Ponuda
47 Marko Marković Zlatarić 065 4226132 Ponuda
48 Misojčić Dragorad Ševarice Ševarice 0642560622 Stočarstvo Ponuda
49 Đekić Milica Desimirovac Desimirovac bb 034/561-283 Stočarstvo Ponuda
50 Živanović Zlatko Lužnice Lužnice bb 034/577-176 Stočarstvo Ponuda
51 Momčilović Zoran Gornje Kordince Gornje Kordince bb, 18400 Prokuplje 063 8256153 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
52 Stojković Miljan Navalin 0642936117 Povrtarstvo, Ratarstvo Ponuda
53 Ćubić Sreten Volujac Volujac 0640193805 Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
54 Lazić Dragan Vlaška Kosni put br.124 063/7121980
011/8201548
Stočarstvo Ponuda
55 Milovanović Nada Brajkovići Brajkovići 0638312129
0313881813
Voćarstvo, Povrtarstvo, Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
56 Cvetković Dragan Velika Biljanica bb 0652785466 Povrtarstvo Ponuda
57 Mijailović Tomislav Zemanica Mesto Zemanica opština Leposavić 38218 0648913298 Povrtarstvo Ponuda
58 Nikola Jovanović Mratišić Mratišić ,bb 014342812 Ponuda
59 Ćirić Nebojša Krupac 066203799
0102688572
Stočarstvo Ponuda
60 Živančević Tomislav Boleč Jumbina 38 0656161752 Ratarstvo Ponuda