R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Vujadinović Danijela Desimirovac Desimirovac bb 034/561289 Stočarstvo Ponuda
2 Andrović Dušan Desimirovac Desimirovac bb 034/561355 Ratarstvo Ponuda
3 Savić Danijela Desimirovac Desimirovac bb 034/561440 Stočarstvo Ponuda
4 Arunović Dragoljub Lužnice Lužnice bb 034/577287 Ratarstvo Ponuda
5 Trajkovic Miroslav Bogojevce 0643180944 Povrtarstvo Ponuda
6 Mihailovic vojislav Klinci066 066 9342957 Voćarstvo Ponuda
7 Petrović Petar Kukići 032826624 Stočarstvo Ponuda
8 Mijajlović Miodrag Maleševo 0631576609 Stočarstvo Ponuda
9 Miladinović Svetlana Trešnjevica 035524408 Stočarstvo Ponuda
10 Donić Jovan Kušiljevo 0631105700 Stočarstvo Ponuda
11 Petrović Milan Vukmanovac 035726073 Stočarstvo Ponuda
12 Ranđelović Boban Trešnjevica 035524163 Stočarstvo Ponuda
13 Petrović Borisav Štitar 064/9022-3-22 Voćarstvo Ponuda
14 Dejan Ilić Suvodol 11431 063/7272570 Voćarstvo Ponuda
15 Ranković Živorad Piroman Branka Tomića 26 064 2769717
011/7790555
Stočarstvo Ponuda
16 Avramović Vladimir Pranjani Pranjani bb 0656272897 Voćarstvo Ponuda
17 Todorović Milovan Donji Mušić 014-225932 Ponuda
18 Mitić Vladan Štipina Štipina bb 069/1056710 Voćarstvo Ponuda
19 Manojlović Bogiša Knjaževac 0616405957 Voćarstvo Ponuda
20 Stojković Dejan Gornja Trnava 0631904525 Voćarstvo Ponuda