R.br. Mesto Adresa Telefon Oblast proizvodnje Ponuda
1 Marković Vladeta Jakalj Jakalj 0313857253 Voćarstvo, Povrtarstvo, Stočarstvo Ponuda
2 Kovačević Milutin Ibarsko Postenja Mesto Ibarsko Postenje 38219 Leposavić 028 / 89 - 077 Stočarstvo Ponuda
3 Destanović Ernad Đerekare 063620253 Stočarstvo Ponuda
4 Obrenović Milijana Žiča Žiča 654A 0642087229 Povrtarstvo Ponuda
5 Šunderić Radomir Premeća 032829659 Stočarstvo Ponuda
6 Stavanović Boban Šalinac 026-4775-060 Ponuda
7 Tanasković Vojislav Mioliće Mesto Mioliće 028/801-93 Ratarstvo, Stočarstvo Ponuda
8 Vulović Jovan Motrić 069727151 Ponuda
9 Cikarević Jevica Neresnica 064/2625923 Ratarstvo Ponuda
10 Vesna Nikolić Žurkić Neresnica 062 8221230 Ratarstvo Ponuda
11 Nikolić Predrag Atenica 0644162517 Stočarstvo Ponuda
12 Gligorić Mirko Loznica Loznica 0643238017 Povrtarstvo Ponuda
13 Ivić Zdravko Donja Livadica 026 / 885 - 176 Stočarstvo Ponuda
14 Mitrović Miroslav Pukovac Nikole Tesle 4 062416528
018813259
Ratarstvo Ponuda
15 Stanisavljević Dušan Kolari 11431 kolari 064525162 Voćarstvo Ponuda
16 Vasilijević Slobodan Vrnčani 0646663233 Stočarstvo Ponuda
17 Miroslav Stojanović Valjevo 014 276211 Ponuda
18 Milomir Erić Brankovina 0616099885 Stočarstvo Ponuda
19 Dragan Arsenović Pričević 064 5844122 Stočarstvo Ponuda
20 Živojin Krunić Jasenica 064 3803854 Ponuda