Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Jarad
50.0
grlo
Mitrović Dragana Vranje 28/05/2020
Koze
20.0
grlo
Mitrović Dragana Vranje 28/05/2020
Jagoda
350.0
kg
Lazić Milutin Mladenovac 28/05/2020
Jagoda
300.0
kg
Miloš Janošević Mladenovac 28/05/2020
Šljiva
100.0
kg
Dragoljub Glišić Mladenovac 28/05/2020
Trešnja
500.0
kg
Dragoljub Glišić Mladenovac 28/05/2020
Šljiva
100.0
kg
Mratinković Aleksandar Grocka 28/05/2020
Trešnja
2000.0
kg
Mratinković Aleksandar Grocka 28/05/2020
Junad >480kg
5.0
grlo
Milojević Dejan Kruševac 27/05/2020
Junad >480kg
5.0
grlo
Aleksić Miodrag Kruševac 27/05/2020
Junad >480kg
5.0
grlo
Miladinović Dejan Kruševac 27/05/2020
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Petrović Aleksandar Lazarevac 27/05/2020
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Petrović Aleksandar Lazarevac 27/05/2020
Jagnjad
30.0
grlo
Željko Stanković Mladenovac 27/05/2020
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Kostadinović Radomir Lazarevac 27/05/2020
Trešnja
500.0
kg
Velimirović Dragan Vladimirci 27/05/2020
Trešnja
1500.0
kg
Pavlović Miomir Šabac 27/05/2020
Trešnja
2000.0
kg
Savić Svetolik Šabac 27/05/2020
Jagoda
20000.0
kg
Jevtić Dragan Šabac 27/05/2020
Trešnja
10000.0
kg
Bošković Ilija Šabac 27/05/2020
Trešnja
2000.0
kg
Stanojčić Rade Bogatić 27/05/2020
Bikovi HF >500kg
5.0
kom
Arsenović Miroslav Šabac 26/05/2020
Jagoda
1.0
t
Dabić Goran Bogatić 26/05/2020
Kupus mladi
5.0
t
Dabić Vladan Bogatić 26/05/2020
Jagoda
1.0
t
Dabić Goran Bogatić 26/05/2020
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Petrović Aleksandar Lazarevac 26/05/2020
Priplodne kokoške
2000.0
kom
Trajković Slavoljub Vranje 26/05/2020
Jagnjad
25.0
grlo
Protić Ivica Aleksandrovac 25/05/2020
Jagnjad
80.0
grlo
Radičević Goran Aleksandrovac 25/05/2020
Jagnjad
20.0
grlo
Nikolić Dušan Leposavić 25/05/2020