Telad SM 80-160kg

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

10.0
kom

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

Proizvođač ima u ponudi prodaju teladi(muška i ženska)Simentalske rase prosečne težine od 150-170 kg.