Jabuka Delišes zlatni

Ponuđač

Lokacija ponude

Vrsta proizvoda

Količina

8.0
roj

Klasa

Prva klasa

Opis ponude

U ponudi 8t jabuke I klase, od toga 4t sorta Zlatni Delišes i 4t sorta Fudži. Cena po dogovoru.