Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Krompir beli
150.0
kg
Svetlan Prokić Bajina Bašta 31/03/2021
Krompir beli
200.0
kg
Dragan Prokić Bajina Bašta 31/03/2021
Jagnjad
10.0
grlo
Dragan Poznanović Užice 31/03/2021
Jagnjad
10.0
grlo
Milorad Martić Bajina Bašta 31/03/2021
Telad SM 80-160kg
3.0
grlo
Ivanović Bojan Jagodina 31/03/2021
Lucerka seno u balama
800.0
bala 12-25kg
Petrović Saša Aleksinac 31/03/2021
Jagnjad
20.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 31/03/2021
Krave za klanje SM
2.0
kom
Bojan Pavlović Rača 31/03/2021
Jabuka ostale
20.0
t
Tomić Dejan Kragujevac 31/03/2021
Ovnovi za priplod
3.0
grlo
Ivanović Miomir Ražanj 31/03/2021
Jagnjad
20.0
kom
Nikolić Bojan Rača 31/03/2021
Jagnjad
20.0
kom
Nikolić Bojan Rača 31/03/2021
Ribizla
100.0
kg
Darko Marković Krupanj 31/03/2021
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
3.0
t
Nikolić Bojan Rača 31/03/2021
Pšenica
15.0
t
Nikolić Bojan Rača 31/03/2021
Kukuruz u klipu
5.0
t
Brkić Ljiljana Mladenovac 31/03/2021
Kukuruz u klipu
20.0
t
Nikolić Bojan Rača 31/03/2021
Kukuruz u klipu
10.0
t
Krsmanović Dragoljub Mladenovac 31/03/2021
Pšenica
2.0
t
Milanović Jasmina Barajevo 31/03/2021
Krmače za klanje >130kg
2.0
kom
Petrović Zoran Rača 31/03/2021
Kukuruz u klipu
5.0
t
Goran Milenković Mladenovac 31/03/2021
Bikovi SM >500kg
3.0
grlo
Mićić Vladan Mladenovac 31/03/2021
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
10.0
t
Stanisavljević Bratoljub Barajevo 31/03/2021
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
25.0
t
Marinković Goran Aleksinac 31/03/2021
Pšenica
5.0
t
Ivan Krsmanović Mladenovac 31/03/2021
Prasad 16-25kg
20.0
grlo
Marinković Goran Aleksinac 31/03/2021
Pšenica
10.0
t
Nebojša Milentijević Mladenovac 31/03/2021
Kukuruz u klipu
5.0
t
Nebojša Milentijević Mladenovac 31/03/2021
Pšenica
10.0
t
Ivan Rutić Mladenovac 31/03/2021
Krave za klanje SM
2.0
grlo
Nebojša Milentijević Mladenovac 31/03/2021