Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen Foto
Jagnjad
5.0
grlo
Milojević Slobodan Knić 08/04/2021
Prasad 16-25kg
50.0
grlo
Mihailović Dragan Knić 08/04/2021
Heljda
50.0
kg
Spasojević Branko Knić 08/04/2021
Lucerka seno u balama
1500.0
bala 12-25kg
Milić Dimić Šabac 08/04/2021
Tovljenici 80-120kg
85.0
grlo
Milutinović Željko Šabac 08/04/2021
Tovljenici >120kg
55.0
kom
Ljiljana Milutinović Šabac 08/04/2021
Pšenica
5.0
t
Dušica Petrović Sokobanja 08/04/2021
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
5.0
t
Dušica Petrović Sokobanja 08/04/2021
Kukuruz okrunjen, prirodno sušen
5.0
t
Golub Radojković Sokobanja 08/04/2021
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021  Viseća Vrbena, više boja, I klasa
Tovljenici 80-120kg Trninić Ivan Bogatić 08/04/2021
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Viseća Vinka, više boja, i klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Sulfrinia, I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Rasad stajeće Vinke, više boja, I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Senpatiens, I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Rasad Salvja, više boja, I klasa
Blitva
5000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Rasada Kaliopa, I klasa
Blitva
1000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Pelargonium pelatum - retka muškatla, više boja, I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Nova gvineja, više boja, I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 1000 komada Kaliopa, I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Impatiens - lepi Jova, više boja I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Dianthus - karanfil, više boja I klasa
Tovljenici 80-120kg
30.0
kom
Ilinčić Dragorad Bogatić 08/04/2021
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Calibrohoa 10000 komada, I klasa
Blitva
10000.0
kom
Maksimović Stefan Kragujevac 08/04/2021 Begonija semperflorens (ledeno srce)
Prasad 16-25kg
25.0
kom
Bekić Ivica Šabac 08/04/2021
Junad 350-480kg
5.0
kom
Peric Bozidar Šabac 07/04/2021
Lucerka seno u balama
200.0
bala 12-25kg
Milosevic Aleksandar Šabac 07/04/2021
Krave za klanje SM
2.0
kom
Dostanic Miroslav Šabac 07/04/2021
Prasad 16-25kg
30.0
kom
Mandic Željko Šabac 07/04/2021