Proizvod Količina Jedinica mere Ponuđač Lokacija Oglas objavljen
Prasad 16-25kg
100.0
grlo
Drobnjak Slavica Prokuplje 17/06/2019
Junad >480kg
3.0
grlo
Milošević Miloš Prokuplje 17/06/2019
Prasad 16-25kg
5.0
grlo
Petrović Ljubiša Jagodina 17/06/2019
Karfiol
300.0
kg
Živković Jovica Veliko Gradište 17/06/2019
Krompir crveni
350.0
kg
Živković Jovica Veliko Gradište 17/06/2019
Bikovi SM >500kg
5.0
grlo
Milojković Vladan Despotovac 17/06/2019
Krompir beli
300.0
kg
Živković Jovica Veliko Gradište 17/06/2019
Karfiol
350.0
kg
Paunović Mikica Žabari 17/06/2019
Krompir beli
250.0
kg
Paunović Mikica Žabari 17/06/2019
Višnja
150.0
kg
Jovanović Milinko Valjevo 17/06/2019
Jagoda
200.0
kg
Damnjanović Dragan Valjevo 17/06/2019
Trešnja
300.0
kg
Čolić Goran Valjevo 17/06/2019
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Milomir Aleksić Valjevo 17/06/2019
Prasad 16-25kg
4.0
grlo
Stojanović Gradiša Knjaževac 17/06/2019
Borovnica
200.0
kom
Dimitrić Tihomir Šabac 17/06/2019
Telad SM 80-160kg
2.0
grlo
Milorad Bošković Valjevo 17/06/2019
Jagnjad
12.0
grlo
Slobodan Raletić Valjevo 17/06/2019
Jagnjad
20.0
grlo
Aleksa Drajić Valjevo 17/06/2019
Prasad 16-25kg
11.0
grlo
Nešić Radovan Valjevo 17/06/2019
Jagoda
200.0
kg
Matić Borivoje Valjevo 17/06/2019